Prezentacja wyników śródokresowych w 35. tygodniu roku (27.08. - 31.08.2007);

Konferencja końcowa z prezentacją wersji ostatecznej materiału w 44. tygodniu roku (29.10. - 02.11.2007).