Polsko-niemiecki obszar rozwoju Odra/Nysa (Deutsch- Polnischer Entwicklungsraum Oder/ Neiße - DPERON) - badania z zakresu planowania przestrzennego i infrastruktury komunikacyjnej; możliwości realizacji inwestycji transgranicznych.

Założenia projektu
Identyfikacja koniecznych przedsięwzięć infrastrukturalnych i potencjalnych działań organizacyjnych z zakresu komunikacji we wspólnym regionie pod kątem ich znaczenia gospodarczego dla polsko-niemieckiego regionu jako całości.
DPERON nie ma przeprowadzać nowych, szeroko zakrojonych badań lecz ma sięgnąć do istniejących planów i koncepcji, poddać je ocenie i wypracować zalecenia do działania jako bazy dla przyszłych procesów decyzyjnych do roku 2020.

Obszar objęty projektem DPERON


25.06.2008

W dniu 24 czerwca 2008 r. odbyła się w Schwedt nad Odrą konferencja poświęcona podsumowaniu dotychczasowego dorobku projektów DPERON i DP-PLIS oraz propozycjom i formom dalszej współpracy transgranicznej i kontynuacji projektów.

Program konferencji

Wystąpienie Pana Wojciecha Drożdża Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Broszura - zawartość:

- Zintegrowana koncepcja komunikacyjna Euroregionu Pro Europa Viadrina

- Zintegrowana koncepcja komunikacyjna Euroregionu Pro Europa Viadrina - załącznik

- Zintegrowana koncepcja komunikacyjna Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr

- DPERON - uwagi

Raport

 


20.06.2008


Uwagi do raportu końcowego projektu "Polsko-niemiecki obszar rozwoju Odra/Nysa (DPERON), jego warunki wyjściowe w zakresie infrastruktury oraz możliwości w zakresie planowania i realizacji inwestycji transgranicznych".

- uwagi do raportu końcowego

W uzupełnieniu uwagi do wersji roboczej raportu z dnia 26 lutego 2008 przekazane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Norberta Obryckiego.
Uwagi zostały równiez przekazane Panu Peterowi Heise Przewodniczącemu Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.

- uwagi do wersji roboczej

 


02.06.2008

Wersja robocza opracowania - termin składania uwag upływa 06.06.2008

Raport końcowy


15.02.2008

Szanowny użytkowniku strony DPERON,

Dziękujemy za zainteresowanie prezentowanymi na stronie informacjami dotyczącymi projektu DPERON.

Chcemy jednak zwrócić uwagę, że w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy partnerami, zamieszczono na stronie wersję roboczą opracowania, która będzie systematycznie aktualizowana.

Wersja ostateczna oraz wyniki końcowe projektu zamieszczone zostaną w połowie maja br.


11.02.2008
Badanie możliwości podjęcia ponadgranicznych inwestycji - rozdziały od 1 do 8

Załączniki - wybrane karty projektów:
 1. Meklenburgia Pomorze Przednie
 2. Brandenburgia
 3. Berlin
 4. Saksonia
 5. Woj. Zachodniopomorskie
 6. Woj. Lubuskie
 7. Woj. Dolnośląskie

25.01.2008

Badanie możliwości podjęcia ponadgranicznych inwestycji - tłumaczenie rozdziałów od 6 do 8

Rozdział 6 - część 1
Rozdział 6 - część 2
Rozdziały 7 i 8


10.01.2008

Dnia 9. stycznia 2008 r. odbyło się w Szczecinie kolejne spotkanie Grupy Sterującej i stałych współpracowników projektu DPERON. Spotkanie było poświęcone podsumowaniom dotychczasowych prac oraz propozycjom i formom dalszej współpracy.

Przedstawienie sprawozdania końcowego - prezentacja - rozdziały 3 i 4


08.01.2008

Badanie możliwości podjęcia ponadgranicznych inwestycji - aktualizacja rozdziałów od 2 do 6
- stan na 07 stycznia 2008

Rozdziały od 2 do 5

Część rozdziału 6


21.12.2007

Badanie możliwości podjęcia ponadgranicznych inwestycji w zakresie planowania przestrzennego i infrastruktury transportowej.
Raport końcowy - zadanie 1 do 4. Stan prac na 20 grudzień 2007 - wersja niemieckojęzyczna.

Untersuchungen zur Raumplanung und Verkehrsinfrastruktur möglichkeiten zur Umsetzung grenzübergreifender Investitionen Abschlussbericht Lose 1 bis 4 Arbeitsstand 20. Dezember 2007

Abschlussbericht - Lose 1 bis 4 - der Anhang


Die Karte

DPERON - projektpool


20.11.2007

W dniu 07.11.2007 odbyło się w Greifswaldzie w siedzibie Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg, przy ul. Martin-Luther-Straße 14,
w ramach projektu DPERON, spotkanie partnerów projektu z przedstawicielami polskich gmin.

Vermerk Zwischenpräsentation 07.11.2007

Bedeutung des DPERON-Prozesses für die Herausbildung eines gemeinsamen Entwicklungsraumes im Rahmen der EU-Förderperiode 2007 - 2013

"Polsko-niemiecki obszar rozwoju Odra-Nysa (PNORON) - analiza w zakresie planowania przestrzennego oraz infrastruktury
transportowej; możliwości realizacji inwestycji transgranicznych"

Wystąpienie - Pan dr Drożdż

ZWISCHENPRÄSENTATION - Greifswald - 7. November 2007


08.11.2007
W dniu 07.11.2007 odbyło się w Greifswaldzie w siedzibie Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg, przy ul. Martin-Luther-Straße 14,
w ramach projektu DPERON, spotkanie partnerów projektu z przedstawicielami polskich gmin.
W załączeniu prezentacja przedstawiona uczestnikom spotkania (w języku niemieckim).

11.10.2007
W dniu 11 października 2007 r. odbyło się we Frankfurcie n. O. kolejne spotkanie Grupy Sterującej i Grupy Koordynującej projektu DPERON. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim organizacji konferencji w Greifswaldzie (termin 7.11.2007 r.) i przygotowaniu prezentacji wyników prac.

Założenia do prezentacji w Greifswaldzie.

Badanie możliwości podjęcia ponadgranicznych inwestycji w zakresie planowania przestrzennego i infrastruktury transportowej - stan na 09 października 2007

Badanie możliwości podjęcia ponadgranicznych inwestycji - wersja polskojęzyczna rozdziałów od 0 do 6
- stan na 09 października 2007

Załączniki - wybrane karty projektów:

 1. Meklenburgia Pomorze Przednie
 2. Brandenburgia
 3. Berlin
 4. Saksonia
 5. Woj. Zachodniopomorskie
 6. Woj. Lubuskie
 7. Woj. Dolnośląskie

Lista projektów


10.10.2007
W dniu 20.09.2007 r. odbyło się w Szczecinie w siedzibie POMERANI w ramach projektu DPERON spotkanie partnerów projektu z polskimi gminami. W załączeniu prezentacja przedstawiona uczestnikom spotkania.

20.09.2007
Informacja na temat stanu realizacji prac w projekcie. (pdf)

19.09.2007
Badanie możliwości podjęcia ponadgranicznych inwestycji w zakresie planowania przestrzennego i infrastruktury transportowej - stan na 19 sierpnia 2007